SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİK POLİTİKASI

Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gerekli önlemleri alacağımızı,

Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunacağımızı,

Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, yerel bölge halkına destek olmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek, kültürel mirasın tanıtılmasına ve korunmasına katkı sağlamak,
biyoçeşitliliği arttırmak, yaban hayatın korunması, için gerekli her türlü önlemi alıp, çevremize sahip çıkmak adına gerekli faaliyetleri yapacağımızı,

Sürdürülebilirlik kapsamında misafir ve çalışan memnuniyetini sağlamak için misafirlerimizin ve çalışanlarımızın hizmetimiz kapsamında görüşlerini alarak sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapacağımızı,
Tüm karar alma aşamalarında sürdürülebilirlik düşüncesi ön planda olacağını bildiririz.

Emisyon oranını düşürmek için mümkün olduğunca alımların çoğunu tek firma üzerinden yapılır.
Ürün alırken firmanın kurumsal kimliği araştırılıp çevreye duyarlı firmalar seçilir.
Kağıt pipet vb. çevreci ürünleri seçilir.
Tüm ürünlerde kağıt ambalaj kullanan firmalar tercih edilir.
Plastik tüketimini azaltmak için daha az plastik ambalaj kullanan firmaları seçilir.
Ürün dağıtım ağı geniş olan firmaları tercih edilir.
Firma seçim kriterleri her sene yeniden değerlendirilir.
Kriterleri sağlamayan firmalar 1 ay içerisinde değiştirilir.
Satın alma, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih edilir.
Sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması ve kullanımı izlenir ve yönetilir.
Toplu olarak satın alınan gereksiz ambalajlardan (özellikle plastikten) kaçınılmalıdır.
Çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler – özellikle ahşap, kağıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından tercih edilir.
Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni ve yöntemleri dikkate alınır.
Tehdit altındaki türler kullanılmaz veya satılmaz.

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir.
Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.
Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
Çevreye zararlı kabul edilebilecek maddelerin (toksik güneş kremleri ve haşere ilaçları gibi) kişisel kullanımına dikkat edilmektedir.

İlaçlamada kullanılan kimyasalların eko etiketli olmasını tercih ediyoruz..
İlaçlama yaparken mümkün olan alanlarda kimyasal değil de bakterilerin kullanıldığı biyolojik mücadele tercih ediyoruz.
Atık su kanallarında biriken yağların parçalanması işlemi için bakteri uygulaması ile doğada çözünebilir ve zararsız hale getiriyoruz.
Tesis geneli tüketilen kimyasal miktarının kişi başı tüketimlerini takip ederek azatlımı hedeflemekteyiz.
Kimyasalların kullanımında dozajlama ve refill dolum sistemine geçiş için çalışma yapılmaktadır. (Böylece uygun dozajda kimyasal kullanılmakta ve tüketimler kontrol altına alınması hedeflenmektedir. )
Zararlılar ile mücadelede kimyasal tüketimi azaltılarak doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kağıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz.
Biyoçeşitliliği korumak amacıyla tesis genelinde bitki isimlendirilmesi çalışmaları yapılarak hem endemik türlerin korunması amaçlanıp hem de personel ve misafirlerin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.


Değerli ziyaretçilerimiz,
Yaban hayatı hasadı, tüketimi ve ticareti ile ilgili düzenlemeler ve IUCN veya CITES tarafından bildirilmiş tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden türetilen yasadışı ürünler / hediyelik eşyalar satın almaktan, tüketmekten kaçınma ihtiyacı konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Ziyaretleriniz sırasında, dünyamızı gelecek nesillere devamını sağlamak adına, çevre dostu kişisel hijyen malzemelerini tercih ettiğiniz (toksik güneş kremleri, sinek kovucu vb. gibi) için teşekkür ederiz.

Sensörlü armatürler ve çift kademeli rezervuarlarla su tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.
Tüm su bataryalarımızda perlatör sistemi kullanılarak su tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.
Elektrik, su ve kimyasal tüketimini azaltmak için misafirlerimizin talepleri doğrultusunda nevresim ve havlu değişimi yapılmakta, odalarda bilgilendirici broşürler bulunmaktadır.
Peyzaj düzenlememizde, yerel flora veya floraya adapte olmuş bitkiler kullanılmakta ve su tüketimini azaltılmaktadır.
LED Aydınlatmalar kullanılmaktadır.
Aylık ve kişi başı tüketilen su, elektrik, doğalgaz miktarını takip etmekte, tüketim miktarlarını kontrol altında tutmayı hedeflemekteyiz.